Παρά δέκα τεσσαράκοντα

Παρα δέκα τεσσαράκοντα …μια παράσταση – σταθμός για την Θεατρική Ομάδα Τρίπολης.
Γιορτάζοντας τα τριάντα τους χρόνια, μας εμπιστεύτηκαν 🙂

Το αποτέλεσμα της δουλειάς τους άρτιο όπως πάντα.
Γέλιο καθώς το έργο ήταν επιθεώρηση, αλλά και πολλή συγκίνηση γνωρίζοντας όλη την πορεία τους απο κοντά 🙂
Ευχαριστούμε την Θ.Ο.Τ για ότι προσφέρει στον τόπο και τον πολιτισμό μας.

Leave a reply